Home

SoCultureel is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal culturele projecten met een educatief en agogisch doel. We zijn inzetbaar bij elke doelgroep binnen de sociale sector, maar tevens in te zetten binnen het bedrijfsleven.

SoCultureel is in staat om alle facetten van een project zelf uit te voeren. We zijn opgeleid met een hbo opleiding en hebben meerdere jaren ervaring binnen de verschillende zorgsectoren denk aan psychiatrie, welzijnswerk, gehandicaptenzorg en kinderopvang. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat de knelpunten in de maatschappij op dat moment zijn.

SoCultureel werkt vanuit de muzisch agogische methodiek, daarnaast geloven wij dat de talenten, mogelijkheden en kwaliteiten van onze klanten het uitgangspunt moeten zijn van het te ontwikkelen project. We zullen dus altijd een uitgebreide doelgroepanalyse doen en onze aanpak specifiek afstemmen op de doelgroep met de daarbij behorende interesses, kwaliteiten en mogelijkheden. We maken gebruik van de sluimerende talenten van de klanten en stimuleren hen om deze verder te ontwikkelen. Aan de basis van alle projecten staat de mogelijkheid en nit de onmogelijkheid van de doelgroep.

Positiviteit en creativiteit zijn de bron van een succesvol project.

© 2010 SoCultureel